به مجتمع آموزشی فضه(س) خوش آمدید

معلمان و دانش آموزان را در محیطی امن و گرم، گرد آورده ایم تا مدرسه را مهد زندگی سازیم. مصمم هستیم تا کیفیت را با کمیت در آمیزیم و با بهره گیری از معارف ناب علوی و دانش و فن آوری بِروز دنیا، انسان هایی خردمند (مدیر، مدبر، آگاه و ژرف اندیش) و تولیدگر و سازنده (مربی و مؤثر) پرورش دهیم.

کرامت انسان ها خط قرمز ماست و خواسته های فطری شان چراغ راهمان

Slide background

بهترین کلاس برخط همراه با کادر مجرب

را با فضه تجربه کنید

بیشتر بدانید

زندگی آسمانی

فضایی برای تمرین مهارت های زندگی

بیشتر بدانید

چرا میگویند که فضّه بهترین است؟