خلاقیت و نشاط

برگزاری کلاس ریاضی

 

وقتی خلاقیت و نشاط همراه ریاضی شود.😍

باز هم کلاس آموزشی همراه تفریح و سرگرمی، آنچه که باعث می شود دانش آموزان بهتر درس را در یاد بسپارند آموزش همراه کار عملی است، امروز کلاس جمع و تفریق دانش آموزان سرشار از شوق ماهیگیری بود، جمع اعداد، جمع ماهی ها و سرشار هیجان برای بیشتر کردن تعداد ماهی ها، امان از ماهی های شیطونی که وسط راه از قلاب رها می شدند و به دل آب میزدن، حالا باید تفریق کنید. D:

🐟🎣🌊

 

 

 

 

 

 

با آرزوی موفقیت برای تمام خانواده های مجتمع فضّه و همکاران خوش قلب و مهربانش

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.