سلام یا مهدی (عج)

اجرای سرود سلام یا مهدی

 

دختران عزیز فضه برای اجرای سرود سلام یا مهدی به غرفه زبان های عربی هاتف واقع در میدان فلسطین دعوت شدند و سرود سلام یا مهدی و سلام فرمانده را اجرا کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باتشکر از مسئولین غرفه هاتف و همکارن مجتمع فضّه🌷🌷🌷

باآرزوی موفقیت برای مسئولین و همه ی همکاران در مجتمع آموزشی فضّه 🌷🌷🌷

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.