متوسطه دوره دوم

به پایه متوسطه دوره دوم خوش آمدید!

مجتمع فضه در تلاش است دانش آموزانی موثر، کارآمد و با دانش تربیت کند؛ با توجه به حساسیت دوره دوم متوسطه، در این مقطع با مشورت مشاوران مجرب و با تجربه و همچنین همکاری دبیران به نام، دانش آموزان را برای امتحان کنکور بیش از پیش آماده می کند. دانش آموزان عزیز میتوانند بنا بر علاقه، استعداد و توانمندی هایشان یکی از رشته های ریاضی، تجربی و انسانی را انتخاب کنند.

این صفحه شما را با این فعالیت های دقیق تر این مجموعه در مقطع متوسطه دوم آشنا می کند.

فعالیت های دانش آموزان این مقطع

پایه ابتدایی در قاب تصویر