مقطع متوسطه

به مقطع متوسطه خوش آمدید!

مجتمع فضه در تلاش است دانش آموزانی موثر، کارآمد و با دانش تربیت کند؛ با توجه به حساسیت دوره دوم متوسطه، در این مقطع با مشورت مشاوران مجرب و با تجربه و همچنین همکاری دبیران به نام، دانش آموزان را برای امتحان کنکور بیش از پیش آماده می کند. دانش آموزان عزیز میتوانند بنا بر علاقه، استعداد و توانمندی هایشان یکی از رشته های ریاضی، تجربی و انسانی را انتخاب کنند.

این صفحه شما را با این فعالیت های دقیق تر این مجموعه در مقطع متوسطه دوم آشنا می کند.

فعالیت های دانش آموزان این مقطع

کار و فناوری
فعالیت های دانش آموزان / متوسطه دوره اول / متوسطه دوره دوم
حرکات اصلاحی
فعالیت های دانش آموزان / فعالیت های مجتمع / متوسطه دوره اول / متوسطه دوره دوم
آموزش ایمنی
فعالیت های دانش آموزان / فعالیت های مجتمع / متوسطه دوره اول / متوسطه دوره دوم

متوسطه در قاب تصویر