به مجتمع آموزشی فضه(س) خوش آمدید

معلمان و دانش آموزان را در محیطی امن و گرم، گرد آورده ایم تا مدرسه را مهد زندگی سازیم. مصمم هستیم تا کیفیت را با کمیت در آمیزیم و با بهره گیری از معارف ناب علوی و دانش و فن آوری بِروز دنیا، انسان هایی خردمند (مدیر، مدبر، آگاه و ژرف اندیش) و تولیدگر و سازنده (مربی و مؤثر) پرورش دهیم.

کرامت انسان ها خط قرمز ماست و خواسته های فطری شان چراغ راهمان

زندگی آسمانی

فضایی برای تمرین مهارت های زندگی

بیشتر بدانید

چرا میگویند که فضّه بهترین است؟

برگزاری آزمون گزینه دو

راه اندازی مدرسه مجازی

تشکر و قدردانی از همکاران جبهه علم

مثال برگزاری و تمام شرایط حاکم بر جامعه اسلامی

aلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

مثال برگزاری و تمام شرایط حاکم بر جامعه اسلامی

aلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

مثال عدم برگزاری جشن مثال برگزاری و تمام شرایط حاکم بر

aلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

مثال عدم برگزاری جشن مثال برگزاری و تمام شرایط حاکم بر

aلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

برگزاری جشن

aلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

مثال برگزاری و تمام شرایط حاکم بر جامعه اسلامی

aلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است