امسال هفته مشاغل، مجازی برگزار شد.

امسال هفته مشاغل، مجازی برگزار شد.

هفته معرفی مشاغل، که هر ساله در هفته اول اردیبهشت ماه در مدارس برگزار می گردد، فرصت مغتنمی است تا دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی بامشاغل گوناگون و لزوم آنها در جامعه آشنا شوند.

آشنایی با مشاغل مختلف این امکان را به دانش آموزان می دهد تا متناسب بااستعداد،توانایی،رغبت ،هوش وعلائق خود نسبت به انتخاب رشته تحصیلی مناسب که منجر به انتخاب شغل مورد علاقه آنها می شود ، اقدام نمایند.

فرانک پارسونز که از بنیانگذاران نهضت راهنمایی شغلی در آمریکا است،در این مورد می گوید: ‹‹راهنمایی شغلی کمک به فرد است تا شغل مناسبی را انتخاب کند،برای انجام دادن آن آماده شود و به طور موفقیّت آمیزی به انجام آن بپردازد. ››
از دیدگاه وی راهنمایی شغلی سه مرحله دارد:

۱-شناخت توانائیها ،رغبتها ومحدودیتهای فرد.

۲-شناخت خصوصیات مشاغل وفرصتهای شغلی جامعه .

۳-برقراری سازش منطقی بین خصوصیات فردی با خصوصیات شغلی.

امسال به دلیل تعطیلات و قرنطینه خانگی ناشی از ویروس کرونا، در مجتمع فضه برنامه آشنایی با مشاغل به صورت مجازی و آنلاین انجام شد.

فضه
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.