ثبت نام مقاطع

ثبت نام متقاضیان تحصیل در مجتمع آموزشی فضّه

هنرستان

متوسطه یک

ابتدایی

متوسطه دو

لطفاً در تمامی مراحل ثبت نام از انواع گوشی های برند Apple استفاده نفرمائید⊗