دانش آموزان ورودی جدید

ثبت نام دانش آموزان ورودی جدید مجتمع آموزشی فضه (س)

 دوره دبستان

پایه اول دبستان

 پیش دبستان

  هنرستان

  متوسطه دوره دوم

 متوسطه دوره اول

توجه توجه: لطفاً به منظور پرداخت هزینه پیش ثبت نام بصورت الکترونیکی از تلفن همراه برند apple استفاده نفرمائید.