مهد کودک و پیش دبستان

موسس مهد کودک و پیش دبستانی

مهناز همت پور

کارشناسی ارشد علوم تربیتی
۸ سال سابقه فعالیت

مدیر

مدیریت

سمیه ملازینلی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
۱۴ سال سابقه فعالیت

واحد اجرایی

معاونت اجرایی

الهام سیدمحمدی

کارشناسی حسابداری
۱۳ سال سابقه فعالیت

واحد آموزش

معاونت آموزشی

سمیه ریاضی

کارشناسی صنایع غذایی
۴ سال سابقه فعالیت

واحد مشاوره

مائده افق

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

واحد اداری

سیده سعیده حسینی مقدم

لیسانس رادیولوژی
۶ سال سابقه فعالیت

واحد روابط عمومی

راحله علیزاده

فوق دیپلم مدیریت خانواده
۱۴ سال سابقه فعالیت

مربیان

مربی پیش دبستانی ۲

سحر سید عطاران

لیسانس صنایع غذایی
سابقه ۱ سال تدریس

مربی پیش دبستانی ۲

زینب رفیعی

کارشناسی ارشد علوم و حدیث
۴ سال سابقه تدریس

مربی پیش دبستان ۲

راهیل آزمندیان

لیسانس علوم تربیتی
۴ سال سابقه تدریس

مربی پیش دبستانی ۱

زهرا فرمانی

کارشناس آموزش ابتدایی
۱ سال سابقه تدریس

مربی پیش دبستان ۱

زهره حسینی

فوق دیپلم معماری
۹ سال سابقه تدریس

مربی مهد کودک

ملیکا عسگرپور

فوق دیپلم پژوهشگری
سابقه ۱ سال تدریس

مربی مهد کودک

شقایق منصوریان

کارشناسی  علوم تربیتی آموزش ابتدایی و پیش دبستانی
۲ سال سابقه تدریس

مربی مهد کودک

نگین شهامی

لیسانس علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی
۵ سال سابقه تدریس

مربی مهد کودک

سحر منتها

کارشناسی روانشناسی
۱ سال سابقه تدریس

مربی مهد کودک

طیبه دوست محمدی

دیپلم علوم انسانی
۴ سال سابقه تدریس