گزارش فعالیت های آموزش در کرونا

گزارش فعالیت های آموزش در کرونا

✳️ گزارشی از فعالیتهای آموزشی مجتمع در تعطیلات کرونایی ۳ ماهه ۹۸

💎 شرط رسیدن به 🎯 اهدافمان، حرکتی خستگی ناپذیر رو به جلو توأم با صبر و 🤩 انگیزه است

تاریخ

آبان ۲۳, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری