سلام یا مهدی (عج)

سلام یا مهدی (عج)

اجرای سرود سلام یا مهدی

 

دختران عزیز فضه برای اجرای سرود سلام یا مهدی به غرفه زبان های عربی هاتف واقع در میدان فلسطین دعوت شدند و سرود سلام یا مهدی و سلام فرمانده را اجرا کردند.

 

 

 

 

 

 

باتشکر از مسئولین غرفه هاتف و همکارن مجتمع فضّه🌷🌷🌷

باآرزوی موفقیت برای مسئولین و همه ی همکاران در مجتمع آموزشی فضّه 🌷🌷🌷

تاریخ

فروردین ۲۰, ۱۴۰۲

اشتراک گذاری