ساخت خانه

ساخت خانه

دختران عزیزمان در مهد کودک و پیش دبستانی فضه تجربه های متفاوت و جذای دارند. این بار آنها با دست های کوچک خودشان خانه هایی با ابزار متفاوت ساختند.

تاریخ

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸

اشتراک گذاری