بوی ماه مهر

بوی ماه مهر

بوی ماه مهر

زنگ مهر، زنگ بیداری برای حرکت به سوی فردا‌های روشن
زنگ مهر، روز مهرانگیز بازگشایی مدرسه‌ ها برای حرکت به سوی فرداهای روشن

آغاز سال تحصیلی، آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن

تاریخ

بهمن ۴, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری