سقوط تخم مرغ بدون شکستگی

سقوط تخم مرغ بدون شکستگی

دانش آموزان سازه ای ساختند که با سقوط تخم مرغ از ارتفاع زیاد، ضربه ی وارده به آن را کنتذل کند و تخم مرغ سالم بماند.

نتیجه ی این آزمایش بر اساس پیش بینی ها نشکستن تخم مرغ ها بود. این آزمایش بخشی از آزمایشات جذاب و هیجان انگیز درس پژوهش دانش آموزان بود.

تاریخ

دی ۱۶, ۱۳۹۷

اشتراک گذاری