پروژه چرخه آب

پروژه چرخه آب

پروژه چرخه آب با هدف آشنایی نوگلان با حالت های مختلف آب در کره ی زمین و بوجود آمدن آن و نحوه زیاد و کم شدن آب های دریاها و اقیانوس ها، در پیش دبستانی فضه اجرا شد.

تاریخ

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸

اشتراک گذاری