مقطع ابتدایی

به مقطع ابتدایی خوش آمدید!

مجتمع فضه در تلاش است در مقطع دبستان علاوه بر فراهم آوردن محیطی شاد و با نشاط، در آموختن دروس با روش های جذاب و موثر تلاش کند. این بخش به شما کمک میکند فعالیت های مجتمع و دبستانی های عزیز را بهتر پیگیری کنید.

فعالیت های دانش آموزان این مقطع

مانور زلزله
ابتدایی دوره اول / ابتدایی دوره دوم / فعالیت های مجتمع

پایه ابتدایی در قاب تصویر