دانش آموزان فعلی

مجتمع آموزشی فضه (س)

دوره اول و دوم متوسطه

پایه دوم تا ششم ابتدایی

توجه توجه: دانش آموزان پایه ششم و نهم بدلیل تغییر مقطع خواهشمند است از منوی دانش آموزان ورودی جدید اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند. باتشکر