جدیدترین اخبار

مدرسه مجازی مجتمع فضّه ☘🌹☘🌹باردیگر برگ زرّینی بردرخت افتخارات مجتمع آموزشی فضّه روئید، به اطلاع عموم همکاران میرساند، به حول و قوه الهی و همت همکاران مجتمع، مدرسه مجازی فضّه برروی...

بیشتر بخوانید

در راستای توسعه و پیشبرد اهداف تربیتی- آموزشی، بعد از برگزاری جلسات متعدد با مراکز استعدادیابی و کارآفرینی مختلف، تفاهم نامه همکاری بین باشگاه کارآفرینی شریف استار و مجتمع آموزشی...

بیشتر بخوانید