تشکر و قدردانی از همکاران جبهه علم

تشکر و قدردانی از همکاران جبهه علم

سلام
دوهفته است مدارس تعطیل شده اند.
اما به عنوان ولی دانش آموز شاهدم که کار معلم فرزندم، دراین روزهاکه اسمش تعطیلی است، چندین برابر شده، در حالی که نیش وکنایه هایی نیز از برخی نابخردان که جز دلسردکردن دیگران هنری ندارند نثار این قشرپرتلاش بی ادعامی شود اما می خواهم جانب انصاف رانگاه داشته وجدان را برمسندقضابنشانم و بی اغراق و هیچ گزافه گویی، تلاش فرهنگیان ارجمندی که دراین شرایط بحرانی، به قدر وسع وامکانات کوشیدند تعطیلی ناخواسته وطولانی مدارس، کمترین آسیب رابه فرزندانمان واردسازدستایش کرده، اعلام کنم قدردان تلاش های شما مدافعان حریم دانش و آموزش که این روزها، دوشادوش رزمندگان سپیدپوش عرصه ی سلامت وبهداشت، در به حداقل رساندن آسیب های ناشی ازشیوع بیماری تلاش می کنید هستیم.
سپاس ماتقدیم لحظه لحظه ای که درمنزل پای گوشی یا رایانه، فایل های صوتی، تصویری یامتنی آموزشی یاتربیتی تهیه می کنید، به فرزندانمان ارائه می کنید، درگروه، تکلیف وتمرین یک به یک دانش آموزان رابا حوصله ودقت بررسی می کنید، ایراداتشان را مشفقانه گوشزدشان می کنید و نمیگذارید ویروسی ناچیز، شتاب حرکت روبه رشدعلمی کشورمان رادچاروقفه واختلال سازد.
سپاس بنده ولی دانش آموزان را بپذیرید.

باتقدیم احترامات فائقه
ان شاءالله به سمع و نظر همکاران جبهه علم دانش برسانید 🌹
مامان مینا

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.