ممیزی سالانه گواهی ایزو از شرکت Rina

ممیزی سالانه گواهی ایزو از شرکت Rina

حضور نماینده شرکت ایتالیایی Rina در مجتمع فضه، جهت بررسی واحدهای مختلف مدرسه و پایش پیشرفت آن‌ها طبق اصول استانداردهای بین المللی.

واحد آموزش، مشاوره، … .

 

 

فضه
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.