میم مثل مدرسه، مهر، محرم…

میم مثل مدرسه، مهر، محرم…

اکنون چند سال است که بوی ماه مهر با عطر محرم تو عجین شده است.

گویی هر سال تحصیلی را باید با تو عهد ببندیم و آغاز کنیم.

با تو عهد می بندم امسال، در تمامی کارهایم، افکارم و همه لحظات زندگیم به یاد تو باشم.

عهد می بندم به هستی با نگاهی تازه و بدون پیرایه بنگرم.

میخواهم در درس و مدرسه تو یارم باشی.

بر قلبم می نویسم؛

امسال، فرمانده تویی…

یا حسین…

از این پس قلمم از آن توست.

 

 

فضه
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.