سپتامبر 2022

مجموعه فضه در شهریور ماه، مشغول زیباسازی و نوسازی و تجهیز بیشتر مدرسه هستند، اکنون مدرسه آماده است برای استقبال از فرزندانش در سال جدید تحصیلی با آرزوی موفقیت برای دانش...

بیشتر بخوانید