آوریل 2023

برگزاری مراسم افطاری   مراسم عصرمانی و افطاری گل دخترای متوسطه یک دیروز مهمان سفره افطار حضرت فضه بودند.😍 برنامه عصرمانی پربار و جذابی که برنامه ریزی خودشان در شورای دانش آموزی بود. همچنین...

بیشتر بخوانید