شورای دبیران

اولین جلسه شورای معلمین مقطع ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

💫اولین جلسه عمومی معلمین عزیز دبستان
با محوریت 👥👭آشنایی همکاران عزیز با یکدیگر برگزار شد
هدف از این جلسه اطلاع از روند سیاست مدرسه بر اساس الگوی معرفتی و آگاهی از فعالیتها و برنامه واحدها (آموزش, مهارت ها و نگرش ها و …) بود.

 

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.