راه اندازی مدرسه مجازی فضّه

راه اندازی مدرسه مجازی فضّه

مدرسه مجازی مجتمع فضّه

☘🌹☘🌹باردیگر برگ زرّینی بردرخت افتخارات مجتمع آموزشی فضّه روئید، به اطلاع عموم همکاران میرساند، به حول و قوه الهی و همت همکاران مجتمع، مدرسه مجازی فضّه برروی وبسایت مجتمع به آدرس Fezzeh.sch.ir راه اندازی گردید.☘🌹☘🌹

🌺به امید موفقیت های روز افزون مجتمع آموزشی فضّه🌺

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.