ساخت پرچم

کلاس های پر از نشاط و سرگرمی

کارگاه هنر

در مجتمع فضّه کلاس های فوق برنامه رنگ بوی آموزشی، اجتماعی و مهارتی دارد، در کلاس ها تلاش بر این است که فعالیت های دختران فضّه، حتماً منطبق بر یکی از سرفصل های ذکر شده باشد.

در روزهایی هستیم که ایام دهه فجر نزدیک است و مدارس رنگ و بوی انقلاب و جشن و پایکوبی پیروزی آن را دارد، کارگاه هنر دختران برگرفته از این موضوع تشکیل شد و دختران فضّه پرچم های ایران را با دست خود برای یادگاری در این روز عزیز درست کردند.

با آرزوی موفقیت برای تمام خانواده های مجتمع فضّه و همکاران خوش قلب و مهربانش

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.