برگزاری جشنواره زبان انگلیسی

برگزاری جشنواره زبان انگلیسی

واحد زبان انگلیسی مجتمع فضّه هر ساله مناسبات ملی و مذهبی را به صورت زبان انگلیسی در مجتمع برگزار می کند، امسال اولین جشن مصادف شد با میلاد پیامبر اعظم (ص)

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان و پرسنل مجتمع آموزشی فضّه

 

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.