بایگانی

یک همایش ورزشی داشتیم و یک اجرای جذاب کارته که قشنگ به وجدمون آورد. معلم ورزشمون هم در مورد ناهنجاری های اسکلتی و حرکات اصلاحی سخنرانی کردند که وااااقعا مفید بود.  ...

بیشتر بخوانید