جشنواره علمی

جشنواره علمی

جشنواره علمی متوسطه یک فضه

برگزاری جشنواره علمی _پژوهشی ترم اول مجتمع فضه و ارائه آثار دانش آموزی

تاریخ

بهمن ۴, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری