حجم سازی

حجم سازی

⚜ کلاس حجم سازی
این هنر با عناصر طبیعی شاخه ای از صنایع دستی ایرانی به شمار می آید. در تکنیک پاپیه ماشه همه مواد اولیه را می توان در محیط اطراف و حتی از مواد بازیافتی به سادگی پیدا کرد.
☘پ.ن: نمونه هایی از خروجی کار های دانش آموزان دبیرستان(دوره اول) در کارگاه کاروفناوری در ترم اول امسال.

📸عکاسی نمونه کارها توسط هنرجویان پایه یازدهم هنرستان فضه

وبسایت هنرستان فضّه

تاریخ

آبان ۲۵, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری