نگارگری

نگارگری

⚜کلاس نگارگری
گل و مرغ سبکی در نگارگری ایرانی است. گل و مرغ نماد موهبت الهی و تجلی ظریف و لطیف آفریدگار است.
☘پ.ن: نمونه هایی از خروجی کار های دانش آموزان دبیرستان فضه (دوره اول) در کارگاه کار و فناوری در ترم اول امسال

تاریخ

آبان ۲۶, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری