کار و فناوری

کار و فناوری

آثار دانش آموزان عزیز دوره اول دبیرستان که در کلاس کار و فناوری انجام شده بود، در این کلاس به نمایش درآمد.

در این کلاس، دانش آموزان در طول سال مهارت های هنری متفاوتی را فرامیگیرند و در زمینه های مختلف تجربه های جذابی کسب می کنند. این عکس ها مربوط به نمایش برخی آثار خلق شده در کلاس کار و فناوری بود.

تاریخ

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

اشتراک گذاری