کامپیوتر

کامپیوتر

⚜کلاس کامپیوتر

از مجموعه رشته های مهارتی است که مبتنی بر طراحی آثار گرافیکی در زمینه های پوستر، لوگو، بروشور، طراحی گرافیکی صفحات وب و … می باشند.
☘پ.ن: نمونه هایی از خروجی کار های دانش آموزان دبیرستان(دوره اول) در کارگاه کار و فناوری در ترم اول امسال

تاریخ

آبان ۲۷, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری