گزارش فعالیت های مشاوره در کرونا

گزارش فعالیت های مشاوره در کرونا

✳️ گزارشی از فعالیتهای آموزشی مجتمع در تعطیلات کرونایی ۳ ماهه ۹۸

🎯 فعالیت های🧕 مشاورین متوسطه ۲ مخصوصا پایه   ۱️⃣2️⃣ دوازدهم .

🏆 برای رسیدن به 💫 موفقیت ✌ پله پله و 👣گام به گام پیش می‌رویم

تاریخ

آبان ۲۳, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری