گزارش فعالیت های IT در کرونا

گزارش فعالیت های IT در کرونا

❇ کرونا همه جا رو تعطیل کرد اما 📚 آموزش تعطیل بردار نیست.

طی 🚀 مسیر آموزش آنلاین با شبیه سازی شرایط 👩‍🏫 کلاس، با زحمات 🥰 دلسوزانه و شبانه روزی کلیه کادر مجتمع مخصوصا 📶 واحد IT امکان پذیر شد.

✅ گوشه ای از زحمات این عزیزان:

🌐 طراحی و پیاده سازی صفحات آموزش مجازی بر روی وبسایت مجتمع
💻رفع مشکلات از طریق ریموت دسکتاپ = ۶۰ مورد
📺 راه اندازی، مدیریت و پشتیبانی کلیه جلسات و همایش های مجتمع بصورت مجازی = ۱۵۰ نفر/ساعت

تاریخ

آبان ۲۳, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری