گزارش فعالیت گروه زبان در کرونا

گزارش فعالیت گروه زبان در کرونا

❇ A report of English course in corona offdays

Fezzeh school’s English Department was serious ✅ about teaching in quarantine days in form of E_LEARNING.

thx for God to be with our dear studentds in such boring days and have fun, be happy and fresh.

دپارتمان زبان مجتمع فضه با جدیت تمام ✅ کار آموزش رو در روزهای قرنطینه، بصورت مجازی ادامه داد.

خداروشکر میکنیم که در این روزهای حوصله سربر و کسل کننده، کنار دانش آموزان عزیزمون بودیم و با هم سرگرمی های شاد و جذابی داشتیم

تاریخ

آبان ۲۳, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری