گزارش مشاوره در کرونا

گزارش مشاوره در کرونا

✳️ گزارشی از فعالیتهای آموزشی – مشاوره ای دبستان در تعطیلات کرونایی

🎯 بررسی روند آموزشی و تربیتی با 💡 مشاورین:

در مدرسه فضه تمامی 🧕🏻 معلمین با مشاورین ارتباط مستمر دارند و موارد مربوط به 🤓 دانش آموزان توسط معلمین محترم با مشاوران عزیز مطرح شده،⁉️ بررسی های جامع صورت گرفته و 🔆 راهکارهای مناسب انتخاب و پیگیری های لازم انجام می شود.

چنانچه نیاز شود با برخی 👨‍👩‍👧‍👦 خانواده ها جلسات 👩🏻‍💻 آنلاین برگزار و یا ☎️ تماس تلفنی گرفته می شود

تاریخ

آبان ۲۷, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری