گلدوزی

گلدوزی

⚜کلاس گلدوزی
هنری است برای دوختن طرح‌های مختلف با سوزن و انواع نخ بروی پارچه.
☘پ.ن: نمونه هایی از خروجی کار های دانش آموزان دبیرستان(دوره اول) در کارگاه کار و فناوری در ترم اول ۹۸

تاریخ

آبان ۲۵, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری