کتاب آموزش پیش دبستان(الاساسیه)

محتوای این کتاب شامل:

1. آموزش مکالمات مربوط به آشنایی و معارفه
2. آشنایی با مدرسه و برخی از لوازم التحریر
3. آشنایی بل اعضای خانواده
4. آشنایی با برخی از رنگها و میوه ها
5. آشنایی با برخی از بدن
6. آشنایی با تعدادی از حیوانات
7. آموزش اعداد ۱-۵
8. دارای تمارین متنوع و جذاب متناسب با سن کودک
9. شعرهای شاد و کودکانه
۱۰٫ بازیهای فردی و گروهی