روز جهانی کودک

روز جهانی کودک

روز جهانی کودک مصادف با ۱۶ مهرماه است. دانش آموزان دوره اول دبستان فضه، در این روز بر روی بادکنک های سفید نوشته هایی را درباره ی کودکان سراسر دنیا نوشتند و آن ها را به نشانه ی دوستی و صلح در آسمان به پرواز درآوردند.

تاریخ

دی ۱۶, ۱۳۹۷

اشتراک گذاری