مانور زلزله

مانور زلزله

۷ آذرماه، مانور زلزله در دبستان فضه برگزار شد. در این برنامه که با حضور آتش نشان ها برگزار شد، دانش آموزان آموختند که در هنگام وقوع زلزله چه کارهایی باید انجام دهند، کجا پناه بگیرند و چه نکاتی را باید رعایت کنند.آتش نشان های محترم به صورت عملی و در یک مانور ساختگی زلزله، این نکات را با دانش آموزان تمرین کردند.

تاریخ

آذر ۱۸, ۱۳۹۷

اشتراک گذاری