برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

از چند هفته ی قبل دانش آموزان داوطلب با شور و شوق فراوان به تبلیغات برای شورای دانش آموزی و تبیین اهداف و برنامه هایشان پرداختند. در نهایت هم با رای آن ها تعدادی از دانش آموزان برای فعالیت در این شورا انتخاب شدند.

تاریخ

دی ۱۶, ۱۳۹۷

اشتراک گذاری