جلسه پدران مهرماه

جلسه پدران مهرماه

لزوم و اهمیت ارتباط فرزندان با والدین بر کسی پوشیده نیست.  بهتر شدن این ارتباط، شناخت والدین از فرزندان و اقتضائات دوران کودکی و نوجوانی آن ها را میطلبد. مجتمع فضه با نظر به این مهم سلسله جلسات منظمی با پدران دانش آموزان برگزار میکند. اولین جلسه از این سلسله جلسات، با توضیحی درباره ی کلیت این جلسات، هدف از برگزاری آن ها و رای گیری  برای انتخابات انجمن اولیا در مهر ماه برگزار شد.

به امید آنکه والدین محترم، با دختران عزیزمان ارتباطی سازنده و موثر داشته باشند.

تاریخ

دی ۱۷, ۱۳۹۷

اشتراک گذاری