فلوراتراپی

مجتمع آموزشی فضه > فلوراتراپی

فلوراتراپی

تمیزی و بهداشت دهان و دندان قطعا از مهمترین مسائل مدرسه و خانواده هاست. به همین منظور دانش آموزان مدرسه تحت نظر متخصص، فلورا تراپی شدند و نکات مهم درباره ی رعایت بهداشت دهان و دندان به ایشان گوشزد شد.

تاریخ

آبان ۲, ۱۳۹۴

Custom Field

Enter some text here

اشتراک گذاری