برگزاری کلاس در امامزاده

برگزاری کلاس در امامزاده

دبستان فضّه با در نظر داشتن سرفصل های آموزشی کتب، به منظور ایجاد انگیزه و جذابیت آموزشی برای دانش آموزان، برخی کلاس ها را در اماکن مذهبی و تفریحی برگزار میکند.

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان و همکاران مجتمع آموزشی فضّه

تاریخ

آبان ۸, ۱۴۰۱

اشتراک گذاری