یادگیری نشانه (ن)

یادگیری نشانه (ن)

” ترفندهای آموزشی و مهارتی “

مجتمع فضّه در مسیر آموزش برای تنوع بخشیدن و آموزش به همراه لذت یادگیری و ماندگاری آموزش ها در ذهن و یاد نوگلان کلاس اول راهکارهای متعددی را در نظر دارد
یکی از این راهکارها انجام فعالیت های تفریحی است که با مهارت های دست ورزی و زندگی آمیخته شده است.
پخت نان توسط دختران گل کلاس اول به بهانه یاد گرفتن نشانه (ن)

 

 

باآرزوی موفقیت برای تمام خانواده های مجتمع فضّه و همکاران خوش قلب و مهربانش

تاریخ

آذر ۳۰, ۱۴۰۱

اشتراک گذاری