زنگ قرآن

زنگ قرآن

کلاس های پر از نشاط

 

زنگ قرآن

تاثیر اردوی زیارتی در انجام فرائض واجب دینی یکی از مهمترین دلایلی است که سبب می شود، واحد آموزش و مهارت مجتمع فضّه، همواره برنامه ریزی برای حضور در این اماکن را در صدر امور به خصوص برای پایه سوم قرار دهد.

چرا که سبب انس بیشتر و علاقمندی دانش آموزان به فرایض دینی می شود.

اهدافی که مجتمع در برگزاری این اردوها دنبال می کند، عبارتند از:

– شناخت اولیای دین

– آشنایی با اماکن مذهبی

-تاثیر اردوی زیارتی در شخصیت دانش آموزان

– ارتباط برگزاری اردو بر یادگیری دانش آموزان

با آرزوی موفقیت برای تمام خانواده های مجتمع فضّه و همکاران خوش قلب و مهربانش

تاریخ

بهمن ۱۱, ۱۴۰۱

اشتراک گذاری