دانش آموز محور

دانش آموز محور

دانش آموز محوری روش نوین مدیریت تحقیق
غنی‌سازی محیط آموزشی بحث داغ اکثر محافل آموزشی و بخصوص مدارس دنیا است.
برخلاف تصور قبلی که دانش‌آموزان صرفاً مصرف‌کننده دانش بوده و معلم منبع علم و دانش در کلاس درس به حساب …
غنی‌سازی محیط آموزشی بحث داغ اکثر محافل آموزشی و بخصوص مدارس دنیا است.
برخلاف تصور قبلی که دانش‌آموزان صرفاً مصرف‌کننده دانش بوده و معلم منبع علم و دانش در کلاس درس به حساب می‌آمد، امروزه باور بر این است که هر دانش‌آموزی خودش باید در جهت ارتقای علم و دانش بکوشد و با تحقیق و جست‌وجو بتواند موضوعات مربوط به درس را فراگیرد.
این روش که دانش‌آموز محور نام دارد نیازمند برخی وسایل کمک آموزشی برای یادگیری دانش‌آموزان است.
توصیه کلی بر این است که از مقطع ابتدایی این روش پیش گرفته شود تا دانش‌آموز با سبک و سیاق روش تحقیق و خودآموزشی آشنا شود.
بنابراین معلم که نقش راهنما دارد می‌بایست به عنوان یک تسهیل‌گر آموزشی با امکاناتی که برای آموزش فراهم می‌کند یادگیری را در دانش‌آموزان تسهیل کند.
بنابراین یادگیری عمقی در این سبک آموزشی توصیه می‌شود. اگر معلمی قصد دارد در درس علوم چگونگی تکامل برخی دوزیستان را توضیح دهد می‌بایست گذشته از توضیحات اولیه درباره محل، آب و هوا و مکان زندگی هر دوزیستی یک نمونه آموزشی نیز برای دانش‌آموز به همراه داشته باشد تا با کمک آن دانش‌آموز فرایند رشد برخی حیوانات را یاد بگیرد.
مثلاً معلم بهتر است یک یا چند بچه قورباغه را در محیط آزمایشگاه نگه داشته و با مراجعه هر روزه دانش‌آموزان به آزمایشگاه تغییرات رشدی آن را نظاره‌گر باشند.
این امکانات آموزشی گرچه ممکن است برای همه مدارس مهیا نباشد اما ارائه تصاویر و یا فیلم‌هایی از این دسته به رشد فکری و آموزشی دانش‌آموزان کمک می‌کند.
البته توصیه اصلی بر این است تا معلم‌ها از این وسایل کمک آموزشی برای مباحثی که دانش‌آموزان در درک آن با دشواری روبه‌رو هستند، استفاده کند.
دانش‌آموزان هنگامی به درک عمیق اطلاعات و مباحث آموزشی دست پیدا می‌کنند که آن را به‌طور جمعی آموخته باشند.
بنابراین به معلم‌ها توصیه می‌شود تا دانش‌آموزان را به گروه‌های کوچک دسته‌بندی کرده که در آن طیفی از دانش‌آموزان قوی و ضعیف حضور داشته باشند و با کمک و همفکری هم مباحث آموزشی و یا مطلب مورد تحقیق‌شان را جست‌وجو کنند.
البته معلم در این موارد می‌بایست مثل یک راهنمای اصلی وظایف هر دانش‌آموز در گروه را کنترل کرده و در صورت لزوم دستورالعمل‌های لازم را برای هر یک از آنها بدهد.

تاریخ

بهمن ۲۹, ۱۳۹۹

اشتراک گذاری