جشن روز دانش آموز

جشن روز دانش آموز

روزگار ما روزگار جوانی است و دانش آموزان نبض امروز و فردا را در دست دارند، فرداهای شکوفا، فرداهای بارور و فرداهای بالنده در گرمای دست ها، نگاه روشن و در ایمان زلال دانش آموزان امروز ممکن و دست یافتنی می شود. ۱۳ آبان ۵۷، روز شکست عظمت و اقتدار حکومت طاغوت و روز ظهور قدرت ایمان و توانایی جوانان ایران اسلامی است؛ و در ۱۳ آبان ۵۸ اقتدار و غرور قدرت را به مسخره گرفته شد.

با آرزوی موفقیت برای تمام خانواده های مجتمع فضّه و همکاران خوش قلب و مهربانش

 

تاریخ

آبان ۱۱, ۱۴۰۱

اشتراک گذاری